Graphic & Design practice
Filip Kopecký

abc@filipkopecky.com
Say 'hi!' +420 737 787 373

Prague, Czech Republic

I look forward to seeing you soon ✨

Cooperated with: ARYZ, AVU, Alšova jihočeská galeire, DSC Gallery, FAMU, FAMUFEST, Galerie středočeského kraje, Milovická Nádražka, Muzeum Literatury, nakladatelství Neklid, UMPRUM and more...